Jane Hansen

“Bästa läkare jag har haft i mina 23 år. Efter ett år med gi problem och hög ångest har de verkligen förändrat mitt liv runt. Utan deras hjälp skulle jag inte vara där jag är idag”