Kvinnors hälsa

Finns det viagra för kvinnor?

Finns det viagra för kvinnor?

När det kommer till sexlust och potens så har det traditionellt sett varit ett område som varit reserverat för män. Först under 1960-talet så började kvinnors sexlust att tas på allvar. Det är däremot endast de senaste åren som det…

Läs mer